destination_id Business Class
Hong Kong to
Taipei
Return from
HK$1,330* HX
Hong Kong to
Bangkok
Return from
HK$1,900* HX
Hong Kong to
Hanoi
Return from
HK$2,000* HX
Hong Kong to
Shanghai
Return from
HK$3,800* HX
Hong Kong to
Ho Chi Minh City
Return from
HK$4,100* VN
Hong Kong to
Nha Trang
Return from
HK$4,150* VN
Hong Kong to
Danang
Return from
HK$4,150* VN
Hong Kong to
Cebu
Return from
HK$4,400* PR
Hong Kong to
Manila
Return from
HK$4,400* PR
Hong Kong to
Bali
Return from
HK$4,400* HX
Hong Kong to
Luang Prabang
Return from
HK$4,500* VN
Hong Kong to
Siem Reap
Return from
HK$4,560* VN
Hong Kong to
Phnom Penh
Return from
HK$4,560* VN
Hong Kong to
Phuket
Return from
HK$4,700* TG
Hong Kong to
Yangon
Return from
HK$4,720* VN
Hong Kong to
Tokyo
Return from
HK$4,830* HX
Hong Kong to
Sapporo
Return from
HK$4,950* HX
Hong Kong to
Okinawa
Return from
HK$5,120* KA
Hong Kong to
Boracay
Return from
HK$5,470* PR
Hong Kong to
Seoul
Return from
HK$5,500* OZ
Hong Kong to
Phu Quoc
Return from
HK$5,520* VN
Hong Kong to
Harbin
Return from
HK$5,660* MU
Hong Kong to
Beijing
Return from
HK$5,750* HX
Hong Kong to
Kuala Lumpur
Return from
HK$5,800* MH
Hong Kong to
Langkawi
Return from
HK$5,800* MH
Hong Kong to
Colombo
Return from
HK$6,580* UL
Hong Kong to
Maldives
Return from
HK$6,580* UL
Hong Kong to
Jakarta
Return from
HK$7,100* GA
Hong Kong to
Sanya
Return from
HK$7,390* KA
Hong Kong to
Kota Kinabalu
Return from
HK$7,600* MH
Hong Kong to
Busan
Return from
HK$7,600* KE
Hong Kong to
Koh Samui
Return from
HK$7,900* PG
Hong Kong to
Osaka
Return from
HK$8,000* NH
Hong Kong to
Singapore
Return from
HK$8,190* SQ
Hong Kong to
Lombok
Return from
HK$8,300* GA
Hong Kong to
Surabaya
Return from
HK$8,300* GA
Hong Kong to
Yogyakarta
Return from
HK$8,300* GA
Hong Kong to
Guam
Return from
HK$8,860* UA
Hong Kong to
Kathmandu
Return from
HK$10,320* KA
Hong Kong to
Auckland
Return from
HK$11,200* HX
Hong Kong to
Delhi
Return from
HK$11,900* 9W
Hong Kong to
Mumbai
Return from
HK$12,210* 9W
Hong Kong to
Penang
Return from
HK$12,800* KA
Hong Kong to
San Francisco
Return from
HK$13,990* AA
Hong Kong to
Sydney
Return from
HK$14,600* GA
Hong Kong to
Melbourne
Return from
HK$14,600* GA
Hong Kong to
Perth
Return from
HK$14,600* GA
Hong Kong to
Fiji
Return from
HK$15,000* FJ
Hong Kong to
Abu Dhabi
Return from
HK$17,020* QR
Hong Kong to
Fukuoka
Return from
HK$17,370* KA